Anne Roos Rosa de Carvalho - synesthetisch muziektheater op locatie

Anne maakt muziektheater vanuit verschillende kunstvormen. Ritueel is een handeling die een alledaags moment kan veranderen in een bijzondere ervaring. Door op locatie te werken kan Anne een plek veranderen en het alledaagse even vanuit een onalledaags daglicht presenteren. Zo creëert zij nieuwe werelden die blootleggen wat ons dagelijks omringt. 

Kun je een door Aliens geobsedeerde pseudo-wetenschapper vermengen met een hedendaagse populist?      

Geeft de psyche van Kurt Cobain een verklaring voor de archetypische val van Ikarus? (Daedalus | Cobain)

Lijkt het narratief van de zondvloed op ons klimaatprobleem nu? En hoe reageren wij hier op? (Luchtbespiegelingen, Metamania)

Kan ’cellular automaton’, een wetenschappelijk model voor het gedrag van cellen, worden toegepast op menselijk gedrag? En zo ja, zou dat de wereld kunnen redden? (Avé). 

In de vragen die haar drijven koppelt Anne tijdloze patronen aan herkenbare dilemma’s uit het hier en nu. Zo probeert zij complexe theorieën via verhalen en ervaringen terug te brengen tot een menselijke maat. 

Schermafbeelding 2018-08-16 om 15.23.20

Subsidie Nieuwe Makers

In 2016 won Anne met de korte voorstelling Avé zowel de juryprijs als de publieksprijs van het festival WinterKaravaan. Zij werd geselecteerd voor een talent ontwikkelingstraject bij Karavaan festival. In mei 2018 ontving zij de tweejarige Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podium Kunsten. Dit traject loopt tot mei 2020 en beslaat meerdere producties en onderzoeken.

Anne wordt tijdens dit traject op vaste basis gecoacht door Ko van den Bosch, Ilse van Dijk en Marcel Sijm en verschillende andere artistieke coaches. 

Bio

_MG_8094.JPG.jpg

Artistiek onderwijs:

Van 2008 tot 2013 trad Anne regelmatig op als singer-songwriter. Zij had een duo met celliste Mascha van Nieuwkerk (FUSE). Anne’s stijl was nederlandstalig chanson. Zij speelde in het pop-circuit en werkte daar- naast regelmatig in opdracht voor literaire organisaties. Nominaties: Grote Prijs van Nederland (2010), Concours Mooie Noten (Stichting GRAP) 2011 and 2013.

In 2013 werd haar interesse in de combinatie tussen muziek en theater gewekt met haar eerste theater etude Daedalus | Cobain (Fringe festival) en Welkom in de Vevreemding (openingsrede voor festival Vervreemding, Stads- schouwburg Amsterdam). Dit deed haar beseffen dat ze muziektheatermaakster wilde worden. Zij startte haar studie T.I.M.E. in 2014 en studeerde in 2016 af (hoofd docenten: Paul Koek, Paul Slangen). Zij volgde aanvullend vakken in muziek en compositie en kreeg persoonlijke begeleiding van Yannis Kyriakides.

 

Anne volgde verschillende masterclasses en workshops. Zo reflecteerde zij drie dagen met mede-makers op de ontwikkeling van nieuwe vormen van muziektheater bij de Opera Dagen Rotterdam (i.s.m. de Münchener Bienale) en bezocht een tweedaagse masterclass over John Cage door Nicholas Till (voormalig leider van de Royal Opera).

Anne maakt, regisseert, speelt muziek,  (piano, zang en compositie), performt en schrijft.

Opleidingen:

* Ma of Music - T.I.M.E. Koninklijk Conservatorium i.s.m. de Veenfabriek, 2016

* BA of Arts -  Universiteit van Amsterdam 2014

Academische achtergrond:

Na haar propedeuse filosofie vond Anne de link tussen filosofie en kunst in de studie Literatuurwetenschap aan de UvA (voorloper van het departement Literary and Cultural Analysis). Zo kon zijn zich focussen op kunst- en discours analyse met filsofie als gereedschap. Anne volgde extra vakken Musicologie. Zij studeerde cum laude af met de scriptie Speculative Realism and John Cage, a comparison. Hierin onderzocht AnneEen het werk van John Cage als praktisch laboratorium voor 21ste eeuwse metafysica. Anne is geïnteresseerd in Artistic Research, met name in het dichten van de ‘kloof’ tussen uitvoerende kunst en theorie.

Anne
Roos Rosa
de Carvalho
MuziekTheater